emisja obligacji

rentowność obligacji

Zakres analizy fundamentalnej

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Zakres analizy fundamentalnej została wyłączona

Zakres analizy fundamentalnej obejmuje ocenę działalności spółki i jej produktów, publikowanych przez nią sprawozdań finansowych, a także prognozowanych dochodów i dywidend. Uwzględnia się przy tym wpływ czynników makroekonomicznych, takich jak: stopa inflacji, kursy wymiany walut, wielkość popytu konsumpcyjnego i poziom stóp procentowych. Duże znaczenie ma też przegląd rynku, na którym działa dana spółka oraz poczynań jej konkurentów. Wreszcie analiza fundamentów firmy obejmuje jej kadrę zarządzającą. Wszystkie te rozważania są podstawą końcowej oceny, czyli tego, czy spółka jest godziwie wyceniona przez rynek. Jeżeli nawet przyjmiemy, że przenikliwość jakiegoś analityka znacznie wyprzedza bieżące opinie na rynku i ma on rację odnośnie nieoszacowania wartości akcji jakiejś spółki, to i tak może się zdarzyć, że korekta notowań nastąpi po wielu latach, a w tym czasie firma będzie miała na tyle ograniczone możliwości działania wskutek niskiej ceny akcji, że zostanie przejęta przez konkurentów. Analiza fundamentalna wykaże zatem, że rynek nie wycenia przedsiębiorstwa właściwie, ale i tak przed dokonaniem zakupu walorów należy upewnić się, że pomyłka zostanie wkrótce zauważona. Nasuwa się pytanie: czy można to przewidzieć? Prosta odpowiedź niestety nie istnieje. Jest to ten moment, kiedy w grę wchodzi wyczucie rynku – rezultat przeczytania wszystkich ekonomicznych artykułów, słuchania radia itp. oraz instynkt. Niektórzy ludzie po prostu czują, że niedługo nastąpi nieuchronna zmiana w podejściu innych do danej spółki, sektora gospodarki czy rodzaju firm, ale tak naprawdę dla zwykłego inwestora istotny jest fakt, że o szczęściu w dużej mierze decyduje to, jak wiele się wie i jak wiele wysiłku się włoży.

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.